Záruční podmínky

Na námi dodávané zboží se vztahuje záruční lhůta dle obchodního zákoníku 24 měsíců.

Záruční reklamace se uplatňuje na naší adrese příp. u zboží tuzemských dodavatelů (Nokia,  Samsung ,atd) v autorizované servisní síti těchto značek.

Při uplatňování záruční reklamace je nezbytné vyplnit formulář, který naleznete v sekci Záruční podmínky.

U zboží prodávaného se záručním listem (ZL) je dalším nezbytným dokladem tento ZL. Bez těchto dokumentů nebudeme vrácené zboží ani reklamace přijímat!!!

Do formuláře je nutné uvést obj. kód výrobku , výrobní číslo/důvod vrácení nebo detailní popis závady při reklamaci/číslo nákupního dokladu (faktury).

Záruční reklamace jsou vyřizovány do 30-ti dnů od jejich obdržení.

Náklady spojené s expedicí záruční reklamace k dodavateli hradí odběratel, náklady spojené s expedicí vybavené záruční reklamace zpět k odběrateli hradí dodavatel.

Záruka se nevztahuje na zboží poškozené nevhodným zacházením, vniklou kapalinou nebo neodbornou instalací.   

Pokud zasíláte vrácené zboží/reklamaci přepravní službou neposílejte zboží na dobírku!! Formulář vložte dovnitř balíku. Zboží zaslané na dobírku nepřijímáme!!!